Betaling

Kontakt:

Aksel P.

Tlf. 2926 7667

Mail: akselp@webspeed.dk

Salgs- og leveringsbetingelser:

In English below

Garanti: Fotos og beskrivelser er udført bedst muligt. Hvis

              køber ikke er tilfreds, tages varen retur til fuld pris.

              Returporto returneres ikke. 

Rabat: Der ydes rabat, alt efter hvor mange nr. du køber.

            Ved køb af 5 møntnr. - 5%,- ved 10 møntnr. - 10% -

            ved 20 møntnr. - 20% !


Rabat ydes ikke ved køb via indkøbskurv, kun ved                  direkte bestilling pr. mail!


Betaling: via Netbank eller MobilePay, forud i Dkk.

Bankforbindelse: Sparekassen Fyn-Sjælland

Levering/forsendelse:

Porto, iflg. Postnords takster

Forsendelsesomk./emb.:  +8,00 DKK   

Forsendelse: er for købers regning og risiko.

                     Værdiforsendelse mod respektive tillæg.

Afhentning kan finde sted efter aftale.

Sales- og delivery terms and conditions:

Warranty: Photos and descriptions are done as best                               possible. If buyer is unsatisfied the product can                     be returned at full price. Return postage is not                       refunded.

Discount: A discount is given in proportion to how many is                            bought. 

                When buying 5 coin number - 5%, buying 10 coin                          number -10% - buying 20 coin number - 20%! 

                Discount is not given when buying through the                       shopping cart, only when ordering directly via                         E-Mail!


Payment: via Online banking or MobilePay, ahead of                  shipment in Dkk.

Bank: Sparekassen Fyn-Sjælland

Delivery/shipping:

Postage, according to Postnords charges

Shippingcosts/packaging:  +8,00 DKK   

Shipping: is on buyers dime and risc.

                Value shipment against respective surcharges.

Pick-up can occur by appointment.

unsplash